top of page

Regulatie Thermografie

Dynamische InfraRood Regulatie Thermografie (DIRT) is een diagnostische methode die wordt gebruikt om in het lichaam een functioneel beeld van alle orgaansystemen te verkrijgen. deze aanvullende onderzoeksmethode meet in korte tijd de veranderingen van de huidtemperatuur voor en na een aanpassing van de omgevingstemperatuur.

  • Snel en eenvoudig

  • Geen belastende straling

  • Pijnloos

  • Opsporing diverse risico factoren

-

  • chronische ziektes

-

  • Chronic disease

-

  • Lyme

-

  • gezondheid

-

  • IV Therapy

Regulatie Therapie meer
Henry_Head_3.jpg

Sir Henry Head

Meer dan 2000 jaar geleden, rond 460 v. Chr. was Hippocrates waarschijnlijk de eerste die temperatuurverschillen gebruikte als middel om gezondheidsproblemen op te sporen. Hij smeerde mensen in met modder en keek waar deze het snelst droogde. Onder dat huidoppervlak bevond zich een ontsteking wist hij.

 

Bij de DIRT wordt een koudeprikkel gebruikt als ‘stress’ om het lichaam aan te zetten tot regulering van de doorbloeding.

De doorbloeding van organen is gekoppeld aan de doorbloeding van bepaalde huidgebieden die headsche zones worden genoemd naar de Engelse neuroloog sir Henry Head die leefde van 1861 tot 1940.

Hij beschreef de verbinding van zenuwen uit het ruggenmerg en huidgebieden die hij dermatomen noemde. Zenuwen die de doorbloeding van organen aansturen doen dat ook voor specifieke huidgebieden. Het betekent dat de doorbloedingsverandering van een bepaald huidgebied aangeeft hoe het met de regelcapaciteit van het bijbehorende orgaan is gesteld.

In de vijftiger jaren werden de eerste huidwarmte onderzoeken gedaan door de arts dr. Ernst Schwamm. Hij herkende het verband tussen huidtemperatuur en verstoringen van de gezondheid en stelde op basis van zijn onderzoeken vast dat één enkele meting onbetrouwbaar was en ging twee maal meten, éénmaal voor en éénmaal na een stressprikkel en ontwikkelde zo een functioneel thermografie diagnosesysteem. Het professoren echtpaar dr. Jutta en Arno Rost ging op dezelfde voet verder en gebruikten koude als stressprikkel. Ziektepatronen werden door hen systematisch vastgelegd en zij ontwikkelden in vijftien jaar onderzoek een classificatiesysteem waarin meer dan 150 ziektepatronen werden vastgelegd. Duizenden meetgegevens zijn klinisch geverifieerd door onder meer laboratoriumonderzoek en röntgenopnames. 

Dankzij steeds verbeterende technologie zijn de meetwaardes voortdurend exacter en betrouwbaarder geworden en dankzij moderne computertechnologie kunnen analyses op basis van ziektepatronen veel efficiënter worden uitgevoerd dan in de tijden van Schwann en Rost. Beide ontwikkelingen hebben geleid tot de huidige Dynamische Infrarood Regulatie Thermografie (DIRT) die door de FDA als aanvullende screening is erkend.

Vrouw met meetpunten.gif

Hoe het lichaam op afkoeling reageert


Als het lichaam merkt dat het afkoelt gaat het de doorbloeding aanpassen. Het is belangrijk dat de organen niet afkoelen en daarom wordt meer bloed naar de organen gestuurd en minder naar de huid. Het meetbare effect is dat de temperatuur van de armen, benen en romp lager wordt en die van het hoofd hoger.

Afwijkingen van dit patroon kan een belangrijke aanwijzing van een belasting van het bijbehorende orgaan zijn, die door de software kan worden geïnterpreteerd. Onder meer aanwijzingen voor doorbloedingstoringen, virale belasting, voedingsallergie, darmontstekingen en kanker kunnen zo worden vastgesteld.

Verschillen tussen meten met infraroodcamera en dynamische regulatie thermografie.

De infraroodcamera wordt al enige tijd gebruikt om verstoringen in het lichaam op te sporen en wordt door velen als goed alternatief voor de mammografie gezien omdat er geen stralingsbelasting is. Het nadeel van de opnames is dat het geen informatie oplevert over de oorzaken die tot de temperatuurverandering hebben geleid, het meet een bestaande verstoring.

 

De infraroodcamera maakt een temperatuurfoto terwijl de DIRT bestaat uit twee contactthermografische metingen waarbij de temperatuur door middel van een ‘meetpen’ wordt gemeten. De DIRT meet niet de statische situatie maar de dynamiek van regulering. Niet alleen de temperatuur zoals 'hot spots'en 'cold spots'zijn belangrijk maar ook het temperatuurverschil tussen de twee metingen.

bottom of page