top of page

Gewichts Regulatie

  • Vergroot zelfvertrouwen

  • Verhoogt levenskwaliteit

  • Geeft meer energie

  • Gezonder

Veel mensen worstelen dagelijks met hun gewicht. Zij vinden zichzelf te zwaar of te licht.

Soms zijn er medische noodzaken om iets met je gewicht te doen en soms is het een persoonlijke wens. Wat ook de reden is om iets met gewichtsregulatie te doen, bij het BioLogical Medical Center kunnen wij u daar mee helpen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen en omstandigheden. 

Anti Aging

Meer info PEMF
bottom of page