top of page

Photo by Nik MacMillan on Unsplash

GezondheidsConsultatie

Uw eerste bezoek zal een intakegesprek zijn aan de hand van het door u ingevulde intakeformulier, welke u per mail voorafgaand aan uw eerste bezoek heeft ontvangen, alsmede diverse andere informatiestukken van u zoals:

  • Gegevens van relevante medische onderzoeken welke u naar ons op verzoek hebt kunnen door mailen

  • Een recent medicatieoverzicht van de apotheek

  • Een overzicht van de overige supplementen welke u op dit moment gebruikt.

Dit eerste consult zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen.

  • Duidelijk behandelplan

  • Eerlijke voorlichting

  • Heldere uitleg

  • Volgens de laatste inzichten

Laboratorium onderzoeken  kunnen belangrijk zijn voor het ontdekken van de onderliggende oorzaken van klachten zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Lyme.

Bij het eerste bezoek zal – met uw instemming – naar alle waarschijnlijkheid, ook bloed worden afgenomen.  

Aan de hand van uw intakegesprek en de onderzoeksuitslagen welke in het tweede consult zullen worden besproken, zal een behandelplan worden opgesteld.

Het behandelplan is de sleutel bij het aanpakken van uw gezondheidsproblemen en het herwinnen van een optimale gezondheid.

Bij het tweede consult, welke tussen de 4 en 8 weken later ingepland zal worden, zal tevens een duidelijker beeld kunnen worden gegeven over de te verwachten kosten van uw behandeling.

Dit consult zal ongeveer 40 minuten duren.

Het is essentieel voor het slagen van de behandeling dat het voorgestelde behandelplan zoveel als mogelijk wordt aangehouden.

Dit plan is zorgvuldig opgesteld aan de hand van de laatste inzichten en ervaringen van ons team.

De opvolg consulten zullen aan de hand van het behandelplan worden vast gesteld.

Deze consulten zullen in principe om de 4 tot 8 weken plaats vinden. De duur van deze consulten is maximaal 40 minuten.

Tijdens deze consulten zullen de vorderingen en uw huidige gezondheid in kaart worden gebracht en daar waar nodig aanvullingen of aanpassingen aan uw persoonlijk behandelplan worden toe gepast.

Wij vragen u om tijdig uw consulten te plannen en indien u verhinderd bent dit

minimaal 48 uur van te voren te laten weten via het agenda systeem van Doctena of via een Email naar info@blmc.eu

Indien u bij verhindering niet tijdig annuleert zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag van het consult in rekening te brengen. 

bottom of page